tirsdag 18. oktober 2011

Monotrykk!

Det første vi gjorde i trykk og fotofaget var å lage monotrykk. Det er at vi maler på en glassplate og trykker det videre på ark. Jeg skal legge ut de forskjellige redskapene jeg brukte, og resultatet av bildene som ble trykt. vi brukte også blader og blomster som vi la på glassplatene så dette ble trykt på papiret også! :-)

Her er redskapene vi brukte: 


Pleksiglass som vi malte bildet på og la på det vi ville trykke!Her er malingen vi brukte, valsen som vi brukte å male med!

 

Her er trykkpressen hvor vi trykket bildene våre!

 

Å sånn ble resultatet! her malte jeg først på pleksiglasset også klipte jeg ut en sommerfugl av et ark, og la det oppå pleksiglasset og malte den blå, også la jeg den i pressa med et ark oppå og da ble resultatet sånn her: 

 

Her er ark nr 2, hvor jeg malte på pleksiglasset først, også la jeg blader og blomster oppå som jeg malte, og deretter presset jeg det på et ark og da ble resultatet sånn her: 

 

Om meg!

For en stund siden fikk vi en oppgave som handlet om at vi skulle ta minst 20 bilder av noe som beskrev deg selv, og som betydde noe for deg! 10 av bildene skulle være konkrete personlige bilder, og det skulle være av noe som betyr noe for deg, og de 10 andre bildene skulle være abstrakte bilder som beskriver stemninger eller hvordan jeg er :-) 
Så her han jeg laget to kollasjer, den første er bilder av konkrete ting som betyr noe for meg, og den andre kollasjen er abstrakte ting som beskriver meg. 
Her er det konkrete bildet!

Og her er det abstrakte bildet!