tirsdag 18. oktober 2011

Om meg!

For en stund siden fikk vi en oppgave som handlet om at vi skulle ta minst 20 bilder av noe som beskrev deg selv, og som betydde noe for deg! 10 av bildene skulle være konkrete personlige bilder, og det skulle være av noe som betyr noe for deg, og de 10 andre bildene skulle være abstrakte bilder som beskriver stemninger eller hvordan jeg er :-) 
Så her han jeg laget to kollasjer, den første er bilder av konkrete ting som betyr noe for meg, og den andre kollasjen er abstrakte ting som beskriver meg. 
Her er det konkrete bildet!

Og her er det abstrakte bildet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar